Descripció general del producte

A les seccions següents trobareu informació sobre els fons dividits per països.

El desenvolupament de producte és una funció clau de la companyia que es porta a terme des del Departament de producte de MIL, que coordina i aprofita tant els recursos interns com els externs per desenvolupar productes nous des que es troben només en fase de concepte i els acompanya a través d’un procés de desenvolupament de producte propi, el MedInSynC®.

MedInSynC® és un procés de desenvolupament basat en la xarxa d’innovació interna i externa de MIL per identificar innovacions bàsiques i incrementals amb vistes a respondre a les necessitats dels clients i a fomentar el valor de marca de MIL. Els diversos estadis del procés inclouen la generació d’idees a partir de fonts internes, MedLab® inclòs, que és el grup de treball intern transversal sobre R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) de Mediolanum, però també de fonts externes, juntament amb un procés de licitació entre els col·laboradors externs. La fase següent és l’aplicació del procés detallat de MedInSynC®, que comença a partir de les idees i en treballa els conceptes, en planifica les solucions i fa una selecció de les millors idees, que el Med³® avaluarà, des del punt de vista tècnic. Després de l’avaluació de la viabilitat tècnica i de l’anàlisi pertinent, la idea es desenvolupa i el producte final es completa, amb les corresponents iniciatives de suport dels distribuïdors i dels comercials; el cercle es tanca amb la revisió posterior a la posada en pràctica i l’optimització del producte.

Els processos anteriors requereixen una coordinació excel·lent entre els diferents Departaments que hi participen (gestió d’actius delegada, finances, informàtica, operacions, fiscal, jurídic i compliment, juntament amb certs participants externs i l’actuari assignat). Totes les activitats de desenvolupament de producte es presenten, es tracten i es formalitzen en les reunions de Comitè de Producte de MIL.

Com hem dit abans, el MedLab® s’encarrega del procés d’R+D per a les entitats irlandeses de Mediolanum, mentre que la responsabilitat de les tasques derivades de protegir els actius intangibles i el capital intellectual —procés que inclou, entre d’altres, el registre i la protecció de noms de productes i marques— es comparteix amb els Departaments de Producte i el Departament Jurídic de MIL.

Un pas fonamental per a guanyar avantatge competitiu i oferir valor afegit als distribuïdors és el marc legal en què es duen a terme les discussions amb terceres parts. La companyia, abans de participar en un debat amb els collaboradors potencials, demana que se signi un acord de confidencialitat en el qual queden establerts els drets i les obligacions de totes dues parts en relació amb el tractament dels intangibles i amb la identificació i el tractament de qualsevol element innovador derivat dels esforços de recerca en col·laboració. El desenvolupament de producte té el suport dels Departaments comptable i jurídic, que acompanyen l’equip de producte en totes les qüestions jurídiques i financeres que es derivin de les reunions amb els socis potencials.

MIL té autorització per emetre productes amb assegurances de vida i s’encarrega de la gestió i de l’administració d’aquests productes. En aquest sentit, MIL gestiona els productes emesos i pot delegar la inversió i la reinversió de cada actiu en un gestor d’inversions delegat.

Els productes emesos per MIL es poden classificar de la manera següent:

Política de privadesa de dades

Fons Tracker (Index Linked i Certificats)

Es tracta de fons constituïts per assegurances de vida amb data tancada d’inici i de venciment i que tenen els actius que es fan servir per determinar el valor dels beneficis pagats amb els contractes d’assegurances mixtes a terme fix premium. Aquests fons són els següents:

 • Index-linked – Valor Plus
 • Index-linked – EinfachMehr
 • Index-linked – DiPiù MILL
 • Certificats – Double Premium

Fons collectius (Unit Linked)

Es tracta de fons constituïts per assegurances de vida internes unificades de MILL:

 • Mediolanum Alternative Funds:
  • Alternative Fund 1
  • Alternative Fund 2
  • Alternative Fund 3
  • Mediolanum Alternative Funds Hedge
 • Mediolanum Trio Funds:
  • Trio Fund 1
  • Trio Fund 2
  • Trio Fund 3
 • Mediolanum Premium Plan Fund
 • Mediolanum Life Funds
 • Europension
 • Mediolanum Più
 • Mediolanum Più Corporate
 • Mediolanum Synergy
 • New Generation Futur Extra, PIAS