Capital relacional

MIL està organitzada de manera que és important tenir en compte la companyia de manera global, activitats subcontractades incloses. El capital relacional es defineix com el conjunt de totes les relacions —relacions de mercat, relacions de poder i cooperació— establertes entre empreses, institucions i persones que parteixen d’un sòlid sentiment de pertinença i d’una capacitat molt desenvolupada de cooperació que se sol trobar en persones i institucions similars. 

Crear aquestes relacions tan sòlides amb un gran nombre de socis és difícil. Per tant, les empreses han de trobar l’equilibri: cal triar entre abastar el màxim nombre possible de socis o aprofundir en la col·laboració d’un grup restringit.

Relacions estratègiques amb proveïdors clau

En el seu desenvolupament, la companyia ha creat un model de gestió de xarxa en el qual cada baula de la cadena de producció explota les millors habilitats del mercat.

Allò de «t’ho fas tu mateix o ho compres» , doncs, és una constant en el desenvolupament de la companyia. Les estructures / unitats operatives de l’empresa estan interconnectades amb els proveïdors i els consultors. Això crea un sistema corporatiu complex que dóna accés a una gran varietat de recursos i habilitats que no es podrien desenvolupar mai de manera autònoma i aïllada. A més a més, tot s’aconsegueix prou ràpidament com per respondre al temps de sortida en el mercat que dicten els principals competidors del món financer.

MIL ha desenvolupat unes relacions sòlides amb una sèrie de col·laboradors que permeten que la companyia tingui accés a una àmplia gamma de recursos del mercat financer. Per a la seva xarxa de proveïdors, s’ha adoptat un marc força sofisticat, que inclouen una sèrie de normes i procediments que apuntalen la relació i que permeten que MIL pugui tenir un control de la qualitat del servei que rep de manera continuada. A més, MIL intenta treballar amb proveïdors que siguin líders de mercat. 


Per exemple, la relació de MIL amb el seu actuari, Milliman, es remunta a molts anys enrere. L’actuari és part d’una organització més gran que es dedica, bàsicament, a oferir serveis de consultoria relacionats amb el sector actuarial i de les assegurances. Per tant, MIL es beneficia de la seva experiència i dels coneixements que té sobre les bones pràctiques del mercat. Les filials de MIL estan organitzades de manera que siguin objecte de les funcions de control de la companyia. A més a més, la comunicació entre les filials i la central és contínua, diària. També es fan visites a les filials amb regularitat. Amb aquest sistema, MIL es beneficia de la segmentació d’obligacions i de l’experiència sobre el terreny del personal de la filial. Cada dos mesos, MIL porta a terme revisions dels proveïdors d’inversions i dels serveis comptables corporatius.

Relacions estratègiques amb els nostres distribuïdors

Els distribuïdors tenen un paper molt important perquè fan que MIL tingui accés a les necessitats dels clients. Per tant, és bàsic establir i mantenir una relació sòlida amb els distribuïdors. Bona part de la informació sobre el client arriba pels mateixos clients i pels seus representants: els distribuïdors.

A través del sistema Consultors de Banca Personal™ en els distribuïdors del Grup, ens beneficiem d’una força de vendes important. En establir i mantenir una presència clara en el territori, desenvolupem relacions a llarg termini i uns coneixements destacats sobre la zona. Aquest enfocament de vendes ens permet oferir, als nostres clients, uns resultats dissenyats especialment per respondre a les seves necessitats.

MIL garanteix que està sempre al dia de les perspectives de mercat i dels diferents escenaris existents, i que comparteix els resultats amb els distribuïdors perquè les tendències del mercat coincideixin amb les necessitats del client. En aquests anys, MIL s’ha anat fent una cartera de clients fidel i fixa a Itàlia, a Espanya i a Alemanya.