Queixes

Mediolanum International Life DAC, Sucursal en España, disposa d'un Servei d'Atenció al Client la funció del qual és atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els clients puguin presentar, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO / 734 / 2004, d'11 de març. L'adreça postal i electrònica del Servei són les següents:

Servei d´Atenció al Client
Agustina Saragossa, 3-5, Local 2
08017 - Barcelona

Correu electronic: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

La utilització del correu electrònic haurà d'ajustar-se a les exigències previstes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

L'activitat del Servei està regulada al Reglament de Funcionament del Servei d'Atenció al Client, el qual es troba a disposició dels clients en el domicili de Mediolanum International Life DAC, Sucursal en España, carrer d´Agustina Saragossa 3-5, Local 2, 08017, Barcelona, així com a la pàgina web http://www.mildac.ie/es

El Servei resoldrà la reclamació o queixa presentada en el termini màxim d'un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució, o en cas de disconformitat amb el pronunciament del Servei d'Atenció al Client, el reclamant podrà dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amb domicili en el Passeig de la Castellana 44, 28046, de Madrid o mitjançant http://www.sededgsfp.gob.es (Inici> Procediments i Serveis> Reclamacions - Protecció assegurat i partícip)

Cal esgotar la via del Servei d'Atenció al Client per poder formular les queixes i reclamacions davant el Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers

Servei d'atenció al client

Normativa General de Protecció dels Consumidors i condicions de contractació

Normativa general d'assegurances i plans de pensions

DOCUMENTACIÓ