Informació legal

Restriccions de venda

La informació d’aquest web té un propòsit merament informatiu, no constitueix una oferta de productes o de serveis i no s’ha de considerar com una oferta de venda ni com una petició d’ofertes de compra a persones que tenen prohibit rebre aquesta informació segons la legislació aplicable on tenen la ciutadania, el domicili o la residència. MIL només té autorització per oferir els seus serveis en els mercats següents: Alemanya, Itàlia i Espanya.

Informació sobre aquest web

La informació que apareix en aquest web fa referència als productes i serveis oferts per MIL i pretén ser objectiva, sense cap intenció que s’entengui com una recomanació, guia o proposta pel que fa a l’adequació de cap producte respecte a determinades necessitats financeres.

Tot i que s’ha fet el possible per a garantir que la informació d’aquest web sigui acurada, MIL i els seus directius, responsables i empleats no ofereixen cap garantia, ni de manera explícita ni implícita, sobre l’adequació, la integritat o la correcció de la informació en qüestió.

MIL no serà responsable, en cap concepte, de les decisions que es prenguin o de les actuacions que es facin arran de la informació que es presenta en aquest web; tampoc dels danys i perjudicis consegüents, especials o similars, tot i que s’hagi avisat de la possibilitat d’aquests danys i perjudicis.

Responsabilitat / indemnitzacions

No es fa cap declaració, garantia o compromís pel que fa a l’exactitud o la integritat de la informació oferta per MIL ni cap de les empreses associades, i no s’accepta cap responsabilitat pel que fa a l’exactitud o la integritat de la informació. En cap cas MIL o qualsevol de les seves companyies associades serà responsable per danys directes, indirectes, especials o consegüents derivats de l’ús que es faci de la informació del web, o de qualsevol web enllaçat, incloses, entre d’altres, les possibles pèrdues de beneficis, la interrupció de l’activitat comercial, la pèrdua de programes o de dades del vostre equip, etcètera, tot i que MIL hagi notificat de manera expressa la possibilitat o probabilitat d’aquesta mena de danys. Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que MIL tingui amb els seus clients en el marc de la legislació irlandesa.

Cal tenir en compte que Internet no és un mitjà de transmissió del tot fiable. MIL no accepta cap responsabilitat referent a transmissions de dades com ara possibles pèrdues o danys en dades o alteracions d’algun tipus, inclòs, entre d’altres, qualsevol dany directe, indirecte o consegüent que es derivi de l’ús dels productes o dels serveis a als quals es fa referència en aquest web.

Serà responsabilitat vostra indemnitzar, defensar i eximir MIL, les seves filials i els seus llicenciadors, com també els responsables, socis, empleats i agents de MIL i les seves filials i els seus llicenciadors, en relació amb qualsevol reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues o despeses, incloses les despeses i les costes legals que se’n derivin o que estiguin relacionades amb el vostre accés o amb l’ús que feu d’aquest web i de la seva informació.

Webs enllaçades

És possible que en aquest web hi hagi enllaços a altres webs o que aquest web contingui informació de terceres parts. MIL no fa cap declaració ni ofereix cap garantia pel que fa a l’exactitud o la integritat d’aquests webs ni de la informació que contenen; no ha revisat (ni ho farà) aquests webs ni la informació que contenen, tampoc no els actualitzarà, i avisa, als navegants, que qualsevol ús que facin d’aquests webs o de la informació que contenen és sota la seva responsabilitat. MIL no accepta cap responsabilitat derivada de la informació continguda en cap dels webs enllaçats ni de la informació proporcionada per terceres parts. L’ús d’aquests webs i de la seva informació és sota la vostra responsabilitat. Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que MIL tingui pel que fa als seus clients en el marc de la legislació irlandesa.

Copyright, marques registrades i altres drets

El copyright, les marques registrades, els drets relacionats amb bases de dades, les patents i tots els drets similars d’aquest web i de la informació que conté són propietat de MIL, els seus llicenciadors o els proveïdors externs rellevants. La informació es pot utilitzar i reproduir en paper per a consulta personal. No està permès reproduir, distribuir, emmagatzemar o transmetre la informació altrament sense el permís per escrit de MIL. Res d’aquest web no s’ha de considerar com si atorgués una llicència o dret pel que fa a una marca comercial de MIL o d’una tercera part.

Legislació aplicable

L’ús d’aquest web i qualsevol conflicte que se’n derivi estan sotmesos a la legislació irlandesa i els òrgans judicials irlandesos són els que en tindran la jurisdicció.

Privadesa i protecció de dades

MIL es compromet a salvaguardar la informació personal que es pugui oferir a MIL a través d’aquest web i, en cas que MIL reculli informació personal, MIL en mantindrà la confidencialitat d’acord amb les lleis irlandeses de protecció de dades de 1998 i 2018, amb la possibilitat de ser modificat de tant en tant.